R&D სისტემა

R&D სისტემა

კომპანიას ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა ტექნოლოგიურ ინოვაციებს, რომ ხელი შეუწყოს საწარმოთა განვითარებას. ყველა ტექნოლოგიას აქვს ინტელექტუალური საკუთრების სრული უფლებები და მიენიჭა 10 ეროვნული გამოგონების პატენტი. კომპანიამ ჩამოაყალიბა საერთაშორისო კლასის პირველი R&D ცენტრი და ანალიზის ტესტირების ცენტრი. მან ჩამოაყალიბა სპეციალური Ester ტექნოლოგიის კვლევის ძირითადი ლაბორატორია ზიბოში და მწვანე მცენარეთა წებოს საინჟინრო ტექნოლოგიის კვლევითი ცენტრი. კომპანია მჭიდროდ თანამშრომლობს ცნობილ უნივერსიტეტებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან, მაგალითად, დალიანის ქიმიური ფიზიკის ინსტიტუტში, ჩინეთის მეცნიერებათა აკადემიაში, შანდონგის უნივერსიტეტთან, ჩინეთის პეტროლეუმის უნივერსიტეტთან და სხვა ადგილობრივ უნივერსიტეტებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან. კომპანიას აქვს კვლევისა და განვითარების დიდი მიღწევები. მათ შორის ”ჰალოგენის უფასო მაღალი სიწმინდის გლიციდილის მეტაკრილატი”. ”სუპერ მაღალი ტემპერატურის მოტეხილობა სითხის სისტემა”. და სხვა პროექტებმა, ყველამ გააცნობიერა ინდუსტრიალიზაციისა და მიღწევების ტრანსფორმაცია, რის შედეგადაც 500 მილიონამდე RMB– ს ეკონომიკური სარგებელი მოვიდა.

gf

პატენტები

2,3-დიმეთილ-1-ბუტენის უწყვეტი წარმოება 2,3-დიმეტილ-2-ბუტენის მიერ

N-butyl ჰიდროქსი აცეტის კატალიტიკური სინთეზი

კარბოქსიმეთილ ჰიდროქსიალილის გუარის რეზინის ფხვნილის მომზადება ერთსაფეხურიანი ეთერიფიკაციით

კარბოქსიმეტილის ჰიდროქსიპროპილის გუარის რეზინის მომზადება გუარის სპლიტის ერთი საფეხურით 

კატიური გუარის ფხვნილის მომზადება დაბალი სიბლანტით

კამფენის მომზადება ალფა პინენის მიერ

მეთან მეტაკრილატისა და მეთანოლის ნარევიდან მეთანოლის მოპოვების მეთოდი

ბუტადიენის ციკლური გზით 1,5-ციკლოქტაადინის მომზადება

გლიციდილის მომზადების მეთოდი

3-ციკლოჰექსენის - კარბოქსილის მჟავა 2-ეთილჰექსილის ეთერის მოსამზადებელი მეთოდი ბუტადიენისა და 2-ეთილჰექსილის აკრილატის მიერ.